top of page

Solceller

Ta vara på solen

_edited.jpg

Hur vi kan hjälpa

Gör rätt från början! Satsa på solpaneler i första hand, sikta därefter på att byta ut stora energiförbrukare, som 3-fas motorer!

Vi erbjuder ett stort urval av solpaneler som täcker alla krav i olika projekt.

Låt LEDiA:s specialister titta på förutsättningarna för fastigheten och omgivningen. Vi lämnar förslag på en optimal solpanelsanläggning med rätt komponenter från början.

 

LEDiA:s teknikavdelning följer noga branschutvecklingen från världens största tillverkare av solpaneler, strömväxlare och monteringstillbehör. Det innebär att vi följer utvecklingen av verkningsgrad, funktion, pris och garantivillkor på solpaneler för att erbjuda kortast möjliga återbetalningstid på investeringen (ROI).

Image by Science in HD

Solpaneler

Solpaneler är egentligen en form av energiomvandlare som omvandlar ljusets energi till elektricitet. Det är en gammal japansk teknik från 50 talet. Den började användas i större skala för elproduktion i början av 80-talet. Det är en miljövänlig teknik, så kallad Cleantech.

 

Solpaneler är tillverkade av kisel- eller germaniumceller, så kallade solceller. De är oftast blåfärgade och reagerar med fotoner som finns i solljuset. 

 

Genom att serie-och parallellkoppla solceller uppnår man en hög likspänning, ca 300-600 V, så att man kan driva en växelströmsomvandlare som omvandlar likspänningen till växelspänning. Växelspänningen kopplas till elnätet och avlastar anläggningens elförbrukning med den energi som solljuset ger. 

"Självklart är det geografiska läget och ytans storlek på solpaneler avgörande faktorer för anläggningens produktion av effekt (kW)."

Sveriges geografiska läge från Gävleborg till Skåne ger ca 1 kWh per år/kvadratmeter.

Image by Science in HD
Image by Nuno Marques

Fördelar med solpaneler

En uppenbar fördel med solpaneler är att du värnar om miljön. Dessutom sänker du dina energikostnader rejält.

Gör en insats för dina barn – Med solpaneler producerar du förnybar energi lokalt och globalt.

Sänk elkostnaden – De flesta av våra kunder har halverat sin elräkning. Du får lägre energikostnader från dag ett och efter cirka tio år är dina solpaneler avbetalade och du gör en ren vinst i ytterligare 20 år.

Höj värdet på fastigheten – Solpaneler höjer värdet på fastigheten tack vare sänkta driftskostnader.

Stabilisera dina elpriser – Med egen solel minskar du ditt behov av köpt el, du blir därmed mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar. 

bottom of page